MEDYCYNA PRACY

  • Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
  • Badania dla celów Sanitarno-epidemiologicznych
  • Badania kierowców kat A,B,C,D / + E – amatorskie i zawodowe