NEUROLOGIA

Choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
Zaburzenia psychosomatyczne w przebiegu schorzeń neurologicznych

  • Bóle kręgosłupa
  • Bóle głowy
  • Zawroty głowy
  • Nerwice
  • Zespoły cieśni nadgarstka
  • Ch. Parkinsona
  • Stwardnienie rozsiane